ARCHIWUM
Strona główna Kontakt BIP Wersja Polska Mapa Strony

Strona Główna »  Poprzednia strona »  OPŁATY SKARBOWE

OPŁATY SKARBOWE


Opłaty skarbowe uiszczane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2006 r., nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) 

Do opłat być stosowane określone ustawowo zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe. 

Wymagana opłata skarbowa za zaświadczenia (w tym również uwierzytelnione kopie i odpisy dokumentów) wydawane przez archiwa państwowe oraz za złożenie pełnomocnictwa:

Rodzaj czynności urzędowej i wysokość opłaty skarbowej:

- wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaświadczeniach o zaginięciu lub zniszczenia księgi stanu cywilnego –    24 zł
- wydanie pozostałych zaświadczeń (z innych dokumentów) oraz sporządzanie odpisów uwierzytelnionych z akt stanu cywilnego – 26 zł
- poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, od każdej pełnej zaczętej strony – 5 zł
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (jego odpis, wypis, kopia) – od każdego stosunku pełnomocnictwa, również od pełnomocnictw substytucyjnych – 17 zł   

Sposób uiszczania opłaty:

Opłatę skarbową należy wpłacać gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu, w zależności od rodzaju czynności:
- od wydania zaświadczenia, dokonania czynności urzędowej – na konto organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę organu, który wydał zaświadczenie, dokonała czynności urzędowej,
- od złożenia pełnomocnictwa – na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Dowód wpłaty opłaty skarbowej powinien zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko lub nazwa instytucji dokonującej wpłaty (np. Jan Kowalski),   
- sprawa (np. wydanie zaświadczenia przez Archiwum Państwowe w Suwałkach),
- wysokość opłaty (np. 26 zł).

Właściwym organem na terenie działalności Archiwum Państwowego w Suwałkach jest:

Urząd Miejski w Suwałkach
22 1240 5211 1111 0000 4921 9744 ©2005-2010
Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 69, 
16-400 Suwałki, tel./fax 87 566 21 67,
e-mail: archiwum@suwalki.ap.gov.pl

 

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU