Archiwum Państwowe w Suwałkach

Instrukcje postępowania z dokumentacją

Całość zagadnień związanych z postępowaniem z dokumentacją w jednostce organizacyjnej powinny normować przepisy kancelaryjno-archiwalne zatwierdzone przez dyrektora właściwego archiwum państwowego. Tworzą je:

  • instrukcja kancelaryjna;
  • jednolity rzeczowy wykaz akt;
  • instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego/składnicy akt.