Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Edukacja i Popularyzacja

Publikacje online:

Prezentacje multimedialne:

Trwają prace nad poprawą dostępności prezentacji multimedialnych

(aby zapisać plik naciśnij prawy przycisk myszy na linku i wybierz "zapisz link jako")

Lekcje historyczno-archiwalne:

(wykaz proponowanych tematów lekcji)

 1. Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dzieje, zasób, działalność.
 2. W poszukiwaniu przodków – poradnik genealoga amatora.
 3. Zostań rodzinnym archiwistą.
 4. Księgi metrykalne i stanu cywilnego jako źródła do badań genealogicznych.
 5. Akta notarialne jako źródło historyczne.
 6. Akta hipoteczne jako źródło historyczne.
 7. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna w zasobie Archiwum Państwowego w Suwałkach.
 8. Życie codzienne zakonu kamedułów, czyli radości i troski dnia powszedniego kamedułów Eremu Wyspy Wigierskiej.
 9. Działalność gospodarcza kamedułów Eremu Wyspy Wigierskiej.
 10. Początki Suwałk.
 11. Przywileje miejskie Suwałk.
 12. Perypetie z herbem Suwałk.
 13. Samorząd miejski w Suwałkach w XIX wieku.
 14. Społeczeństwo województwa augustowskiego w powstaniu listopadowym.
 15. Powstanie Listopadowe w województwie augustowskim i udział w nim gen. Ludwika Michała Paca.
 16. Osadnicy szkoccy w dobrach dowspudzkich gen. Ludwika Michała Paca.
 17. Hrabiowie Ludwik Michał Pac i Karol Brzostowski wobec powstania listopadowego. Konfrontacja postaw i wyborów.
 18. Powstanie styczniowe w guberni augustowskiej.
 19. Ludwik Szaciński – powstaniec styczniowy, emigrant.
 20. Kultura i rozrywka w Suwałkach w II połowie XIX w.
 21. Moda w Suwałkach w końcu XIX i na początku XX w.
 22. Między przymusem a rozrywką. Obchody uroczystości 300-lecia panowania Romanowów w guberni suwalskiej.
 23. Żebracy w XIX-wiecznych Suwałkach.
 24. Zmiany demograficzne w historii Suwałk w świetle różnych materiałów statystycznych.
 25. Suwalscy Żydzi od założenia miasta do II wojny światowej.
 26. Mniejszości narodowe i wyznaniowe na Suwalszczyźnie po II wojnie światowej.
 27. Opowieść o Generale. Generał dywizji Henryk Minkiewicz (Suwałki 1880 – Katyń 1940).
 28. Droga do Niepodległej. Suwalszczyzna lat 1918-1919 w materiałach archiwalnych.
 29. Suwałki i Suwalszczyzna w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu (1944-1945).
 30. Infrastruktura Suwałk w XIX w.: kanalizacja, zaopatrzenie w wodę, oświetlenie miejskie.
 31. O codzienności stanu wojennego.
 32. Droga życiowa i testament suwalskiego, prawnika, uczestnika powstania styczniowego.
 33. Na tyłach frontu. O wojennej codzienności w guberni suwalskiej (1914-1915).
 34. Z taboru do miasta. O osiedlaniu i „produktywizacji” ludności cygańskiej na Suwalszczyźnie.
 35. Kształcenie i wychowanie młodzieży w okresie międzywojennym na przykładzie żeńskiego seminarium nauczycielskiego w Suwałkach.
 36. O ochronie przyrody w Puszczy Augustowskiej w okresie między wojennym na podstawie materiałów archiwalnych nadleśnictw.
 37. Ciekawe dokumenty w zbiorach archiwalnych. Testamenty księcia Józefa, właściciela folwarku, augustowskiego notariusza, suwalskiego nauczyciela.
 38. Obława augustowska. Okoliczności, przebieg, ofiary.
 39. Władze i instytucje wyznaniowe i ich placówki na Suwalszczyźnie i Mazurach w okresie PRL-u.
 40. Sytuacja i warunki funkcjonowania struktur organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych w Suwałkach w latach 1975-1989.
 41. Staroobrzędowcy a władze w czasach PRL-u.
 42. O pracy policji przed wojną.
 43. Umowa suwalska 1920. Z historii stosunków polsko-litewskich.
 44. Przeszłość odległa i bliska w archiwalnej fotografii.

W sprawie lekcji prosimy o kontakt:

Sławomir Filipowicz
Tel: (87) 566 21 66 w. 4.
E-mail: sfilipowicz@suwalki.ap.gov.pl

Kontakt

Archiwum Państwowe w Suwałkach

ul. Kościuszki 69
16-400 Suwałki
tel.: 87 566 21 67
ePUAP: /651x0qxmxh/skrytka

Godziny przyjęć interesantów:
8 - 15

Banery/Logo